Kalender

Inspirationsdag: Sikta mot stjärnorna  

30
mar
Datum: 30 mars 2020
Tid: 8:30 – 16:00
Plats:
Ingenjörshuset, Stockholm
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum och SveDem

Under tre års tid har Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret (SveDem) arbetat tillsammans för en vård utan tvångs- och begränsningsåtgärder, en nollvision. Detta samarbete har utvecklats och är nu en del i ett större sammanhang.

Under 2018 lanserade Svenskt Demenscentrum sin nya utbildningsmodell Stjärnmärkt. Den ger vård- och omsorgspersonal verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet på sin arbetsplats. Med hjälp av Stjärnmärkt samt kvalitetsregistren SveDem och BPSD kan nu enheterna driva förändrings- och förbättringsarbeten.

Om du jobbar inom hemtjänst, dagverksamhet, äldreboende eller är biståndshandläggare och vill lära dig mer om detta, är det här en dag du inte vill missa. Kom och lyssna till Stjärninstruktörer och andra föreläsare när de delar med sig av sina erfarenheter. En inspirationsdag för det personcentrerade förhållningssättet.

Verktyg för god demensvård: för arbetsterapeuter och fysioterapeuter • Sthlm 

12
nov
Datum: 12 – 13 november 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Gustav III:s väg 17, Stockholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviahemmet

Två kursdagar för dig som arbetar som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Du får ett medicinskt perspektiv på kognitiv sjukdom (demenssjukdom) och lära dig mer om gott förhållningssätt samt bemötande av personer med demenssjukdom. En arbetsterapeut och en fysioterapeut kommer att föreläsa om sitt arbete med demenssjuka. Målet är att du ska få fördjupade kunskaper, råd och tips i ditt arbete.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Kurs för anhöriga och närstående 

25
sep
Datum: 25 september 2020
Tid: 9:30 – 15:30
Plats:
Gustav III:s väg 17, Stockholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviehemmet

Silviahemmets kurs för dig som är anhörig eller närstående till en person drabbad av demens (kognitiv sjukdom) och vill lära dig mer om sjukdomen. Max antal cirka 20 personer - stort utrymme lämnas för frågor och diskussion i gruppen. Kursen riktar sig till privatpersoner.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Föreläsning: Demens – även de anhörigas sjukdom 

13
Feb
Datum: 13 februari 2020
Tid: 16:00 – 16:00
Plats:
Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviehemmet

Välkommen till en eftermiddag för anhöriga, närstående och för dig som söker mer kunskap om demenssjukdom. Silviahemmets demensläkare: Wilhelmina Hoffman, Silviasjuksköterska: Petra Tegman, Silviasystrar: Hoa Hoang, Eva Jönsson, Andreas Melkersson och Lotta Roupe föreläser och svarar på frågor.

Ingen föranmälan. Kaffe/te och kaka serveras i pausen. Läs mer på Svenska kyrkans webb (nytt fönster)

Demenskunskap – en grundkurs för alla yrkesgrupper 

23
apr
Datum: 23 april 2020
Tid: 9:00 – 16:00
Plats:
Gustav III:s väg 17, Stockholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviehemmet

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter personer med demenssjukdom (kognitiv sjukdom) och vill lära dig mer om sjukdomarna - bl.a. orsaker och bemötande. Kursen förmedlar baskunskap om demenssjukdom, om Silviahemmets vårdfilosofi kring bemötande och kommunikation samt de anhörigas situation. Kunskap som kan användas praktiskt i det dagliga arbetet.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Demenskunskap - grundkurs för hemtjänsten 

25
okt
Datum: 25 oktober 2020
Tid: 9:00 – 16:00
Plats:
Gustav IIIs väg 17, Stockholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviahemmet

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom hemtjänsten och som i ditt arbete möter personer med demens eller sviktande minne. Under dagen kommer du att få lära mer om de vanligaste demenssjukdomarna och vilka symtom du kan möta hos en person som drabbats av demens. Du får lära dig hur minnet fungerar och hur du genom olika strategier kan underlätta för den som är demenssjuk. Vi går igenom anhörigas/närståendes situation och belyser viktiga områden som t.ex. bemötande och aktivitet. Vi tar även upp vanliga problemsituationer i hemtjänstarbetet för diskussion. Du kommer att få många praktiska råd och tips under dagen.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Personcentrerad kultur i demensomsorgen – ledarens ansvar! • Stockholm 

19
okt
Datum: 19 – 20 oktober 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre

För femte gången arrangerar Skandinaviens tre nationella demenscentrum en konferens med ledarskapet i fokus. Temat denna gång är Personcentrerad kultur i demensomsorgen – ledarens ansvar! Brendan McCormack, professor vid Queen Margaret University i Skottland, är en av flera spännande föreläsare. Konferensen äger rum i Norra Latins gamla anrika läroverk, numera Stockholm City Conference Centre. Programmet publiceras i höst och anmälan öppnar i slutet av 2019.Konferensbild